herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Przedmiot działalności


Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem, do których należą:

W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania w jedno, dwu i trzyosobowych pokojach mieszkalnych, część z aneksem łazienkowym,

 • wyżywienie przygotowywane jest w miejscowej kuchni: cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zleceń dietetycznych oraz między posiłkami napoje i żywność wg potrzeb,

 • odzież i obuwie,

 • utrzymanie czystości,

 • dom posiada salę dziennego pobytu, kawiarnię, kaplicę, kompleks rehabilitacyjny, stołówki, palarnię, 3 kuchenki na potrzeby mieszkańców, kiosk spożywczo - przemysłowy.

Usługi opiekuńcze polegające na:

 • pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego,

 • całodobowa pielęgnacja mieszkańców ze szczególną troską o osoby leżące,

 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,

 • umożliwieniu mieszkańcom korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu,

 • umożliwieniu korzystania z poradni specjalistycznych,

 • zapewnieniu mieszkańcom korzystania ze środków pomocniczych, leków i artykułów sanitarnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Usługi wspomagające:

 • organizowanie i umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji,

 • organizowanie i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,

 • umożliwienie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem,

 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

 • umożliwienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowaną instrukcją depozytową,

 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,

Terapia zajęciowa

Formy terapii zajęciowej:

 • terapia zajęciowa

 • muzykoterapia

 • terapia ruchem

 • ludoterapia

 • silwoterapia

 • ergoterapia

 • biblioterapia

Działalność kulturalno-oświatowa

 • organizacja świąt i uroczystości okolicznościowych,

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia zespołu „KALINA”,

 • wycieczki i wyjazdy,

 • zajęcia świetlicowe (gry w szachy, karty, itp.),

 • spotkania poetycko-muzyczne,

 • redagowanie kwartalnika „Nasz Dom - Nasz Los”,

 • prowadzenie audycji w radioli

 • utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem (Klub Seniora, Klub Kombatantów, Klubem wędkarskim),

 • spotkania imieninowe,

 • wspólne grilowanie,

Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Dni Myśliborza i Golenic,

 • Piknik wspólny ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myśliborzu ,,

 • Festyn - „Sprawni - Niepełnosprawnym”,

 • spotkanie „Zjazd Rodzin”,

Usługi rehabilitacyjne

 • fizykoterapia

 • wodolecznictwo

 • masaż klasyczny

 • kinezyterapia

Profesjonalna i doświadczona kadra w codziennej pracy przestrzega zasad rzetelności, uczciwości, indywidualnego i podmiotowego traktowania mieszkańców Domu. Dokłada wszelkich starań aby zniwelować wrażenie instytucji i dać poczucie prawdziwie rodzinnej atmosfery.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 14-01-2004 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2004 12:17