herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Myśliborskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 11 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2013r.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009.175 poz.1362 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2013

w wysokości 2.687,53 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 53/100 ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

STAROSTA MYŚLIBORSKI

ARKADIUSZ MAZEPA

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej- kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu. W związku z powyższym wprowadzenie zarządzenia w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2013r. jest niezbędne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 30-04-2013 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 30-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Zieliński 30-04-2013 09:00