herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2012r.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.t.j.2009.175 poz.1362 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2012 w

wysokości 2.682,30 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złotych 30/100 ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

STAROSTA MYŚLIBORSKI

ARKADIUSZ MAZEPA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 30-04-2013 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 30-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Zieliński 30-04-2013 09:00