herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Myśliborskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2011

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2011r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2011 w wysokości 2.875,91 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 91/100).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 09-03-2011 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2011 14:41