herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządznie Nr 4 Starosty Myśliborskiego z 23 lutego 2010 r. ws. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 lutego 2010r

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2010r.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.t.j.2009.175 poz.1362)zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2010 w wysokości 2.497,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Starosta Myśliborski

Andrzej Potyra

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 16-03-2010 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 16-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2010 10:14