herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Myśliborskiego z 21 stycznia 2009 r. ws. ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2009r.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. t.j

08.115.728) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla

Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2008 w wysokości

2.694,00 zł

( słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 00/100 ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób

Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 16-03-2010 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 16-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2010 10:11