herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 9 Starosty Powiatu Myśliborskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2008r.

 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób  Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2008r.

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64  poz. 593 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

 § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2008 w wysokości 2.208,00 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście osiem złotych, 00/100 ).

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-08-2008 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 13:59