herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 4 Starosty Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 4/2007

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2007 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz. 1366,Nr 175 poz.1462, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz.1493, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 186 poz.1380) zarządzam , co następuje

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2007 w wysokości 2.025,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia pięć 00/100 zł ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-08-2008 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 13:56