herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 6 Starosty Powiatu Myśliborskiego z dnia 1 marca 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 6

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 1 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2005 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001) zarządzam , co następuje

§ 1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w roku 2005 w wysokości 1.820,00 zł (słownie : jeden tysiąc osiemset dwadzieścia zł )

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-08-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 13:52